Sommervej 31, 8000 Aarhus. Tlf: 12 34 56 78

I løbet af din graviditet skal du have tid til 3 graviditetsundersøgelser hos os. Du kontakter os, når graviditeten er konstateret eller du mistænker at være gravid. 8 uger efter fødslen skal du have tid til efterfødselsundersøgelse.

Herunder link til “Sunde vaner før, under og efter graviditet”, “Graviditetsguiden” og “Gravid – undersøgelser af fostret” fra sundhedsstyrelsen.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Foerste-1000-dage/Sunde_vaner_8_-udgave-2022.ashx

http://www.sst.dk/da/udgivelser/2023/Gravid—undersoegelser-af-fostret

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/graviditet/graviditetsguiden/?uge=0&valg=woman

Graviditetens længde måles i uger fra sidste menstruations første dag. Er der tvivl om sidste menstruation, beregnes ud fra en ultralydsscanning af fosteret.

Uge 6 Graviditeten konstateres med en urinprøve
Uge 8-10 1. graviditetsundersøgelse med udfyldelse af svangrepapirer, blodprøver og urinprøve
Uge 11-13 Nakkefoldsscanning på hospital. Beregning af risikoen for at fosteret har kromosomfejl som Downs syndrom. Kun for interessede.
Uge 13-15 Kontrol hos jordemoder.
Uge 18 Misdannelsesscanning på hospital, hvor fosteret gennemscannes for misdannelser. Kun for interesserede.
Uge 21 Kontrol hos jordemoder.
Uge 25 2. graviditetsundersøgelse inkl. urinprøve. Gravide med blodtypen Rhesus D negativ får taget en ekstra blodprøve for at undersøge fosterets blodtype.
Uge 29 Kontrol hos jordemoder.
Uge 32 3. graviditetsundersøgelse inkl. urinprøve.
Uge 35 Kontrol hos jordemoder. Kun for førstegangsfødende.
Uge 36 Kontrol hos jordemoder. Kun for flergangsfødende.
Uge 37 Kontrol hos jordemoder. Kun for førstegangsfødende.
Uge 39 Kontrol hos jordemoder.
Uge 41 Kontrol hos jordemoder.
8 uger efter fødslen Efterfødselsundersøgelse.